Odszkodowania Powypadkowe

Odszkodowanie za wypadek na rowerze


Wraz z nadejściem wiosny coraz więcej osób przesiada się na rower, który nie jest już tylko sposobem na rekreację czy utrzymanie kondycji, ale stanowi także środek transportu do pracy czy na zakupy. Jednak wraz z wzrostem liczby rowerzystów, niestety wzrasta także liczba wypadków na rowerze. Przyczyniają się do tego zarówno sami rowerzyści ale i niedostosowana infrastruktura drogowa jak również nieostrożni kierowcy i piesi.

Wypadek na dziurawej jezdni

Często dochodzi także do wypadków na rowerze na skutek dziury w jezdni. One również mogą mieć nieprzyjemne konsekwencje, dlatego warto zadbać o świadków zdarzenia, ewentualnie poprosić kogoś z rodziny, aby sfotografował miejsce wypadku. W ten sposób będziemy mieli nieodzowne dowody do starania się o odszkodowanie za wypadek na rowerze, zwłaszcza jeśli w międzyczasie zarządca drogi załata już dziury. Tutaj również może przydać się notatka sporządzona przez policję, a nawet straż miejską o ile wzywaliśmy odpowiednie służby.

O co można ubiegać się za wypadek na rowerze

Poszkodowany w wypadku na rowerze może domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz zwrot kosztów związanych leczeniem czy rehabilitacją, jak również adaptacji mieszkania na potrzeby poszkodowanego, przygotowania go do nowego zawodu. Można również ubiegać się o zwrot dochodów utraconych na skutek niemożności wykonywania pracy, a nawet starać się o rentę. Oczywiście mamy prawo także domagać się zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego podczas wypadku roweru.

 

Odpowiedzialność kierowców za wypadek na rowerze


Zgodnie z art. 436 Kodeksu Cywilnego posiadacz pojazdu odpowiada za szkody jakie nim wyrządził, w stosunku do innych pojazdów jak i pieszych, rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego – o ile wypadek nie nastąpił na skutek winy poszkodowanego czy osoby trzeciej. Oznacza to, że zanim potrącony rowerzysta będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na rowerze, najpierw zostanie ustalone, kto przyczynił się do tego wypadku i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie.

Jeśli do wypadku na rowerze doszło z winy kierowcy, odszkodowanie zostanie wypłacone z jego polisy OC. Pamiętajmy więc, aby spisać dane sprawcy wypadku, model, markę i numer rejestracyjny samochodu oraz dane ubezpieczyciela. Jeśli na miejscu wypadku pojawiła się policja, to sporządzi ona notatkę urzędową, z której możemy skorzystać ubiegając się o odszkodowanie.

Więcej informacji na stronie http://odszkodowania-powypadkowe.rzeszow.pl/